Rørrense systemer

Rørrense systemer er helt nødvendig
for å oppnå maksimal ytelse for fyrkjele-
anlegg, kjølesystemer, kondensatorer
og andre varmevekslere. Soot-vac A/S tilbyr rørrense systemer og tilbehør for industrielle og andre kommersielle
rørrensproblemer.

Les mer om rørrense systemer her

 


Logo        

Sootaway - forbrenningskatalysator for fast brensel.

Mer info her

 

INDUSTRISTØVSUGERE

Soot-vac A/S tilbyr et vidt spekter av industri-
støvsugere, passende til all mekanisk,
elektronisk, tekstil, kjemikalie, offshore og
annen industriell virksomhet. Vi leverer
industristøvsugere fra 1 til 23 KW.        

Les mer om industristøvsugere her